Hrvatski barjak
British Flag
 
 

SIGNUM LAUDIS
Udruga za promicanje povijesti, umjetnosti i tehničke kulture

Mihanovićeva ul. 40/2

HR-10000 Zagreb

Croatia

 

 

  • PREDSJEDNIK UDRUGE

Tihomir Bregar

GSM: +385-91-53 17 422

 

  • DOPREDSJEDNIK UDRUGE

Ana Bregar

 

Iz statuta Udruge:

 

Naziv udruge je: "Signum Laudis, udruga za promicanje povijesti, umjetnosti i tehničke kulture"

 

Naziv udruge u prijevodu na engleski jezik: "Signum Laudis, Association for History, Art and Technical Culture Promotion".

 

Skraćeni naziv udruge je: "Udruga Signum Laudis".

 

Skraćeni naziv udruge na engleskom je: "Signum Laudis Association".

 

Matični broj: 2508702

OIB: 03034471567

 

CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 6.

 

Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja umjetnosti, tradicijskih vrijednosti, hrvatske povijesti i kulture, tehničke kulture i maketarskog hobija u Republici Hrvatskoj.

Članak 7.

Djelatnosti udruge su:

 

- organiziranje kreativnih radionica za izradu maketa, modela, diorama i sličnih predmeta, te organizacija izložbi, sajmova, maketarskih natjecanja i škola, skupova oživljene povijesti, obilježavanje obljetnica i drugih zbivanja;

 

- prikupljanje starih, tradicijskih predmeta i povijesne građe, te organiziranje projekata radi popularizacije i pravilnog vrednovanja hrvatske povijesti, posebice one najnovije, i očuvanja od zaborava uspomena na Domovinski rat;

 

- provođenje projekata koji potiču zanimanje za bavljenjem maketarskim hobijem u mlađoj populaciji, uz koji se veže proučavanje tehnike, povijesti i drugih društvenih i tehničkih, ali i prirodnih znanosti. Kroz animiranje i upućivanje mladih u sâm hobi, razvijanjem kreativnih i istraživačkih sposobnosti, uz razvijanje pozitivnih domoljubnih osjećaja i učenje o drugim narodima i kulturama, Udruga također pridonosi prevenciji i borbi protiv ovisnosti i stoga organizira projekte s istim ciljem.

 

- naklada časopisa i publikacija iz područja svoje djelatnosti;

 

- informiranje javnosti o projektima koje provodi Udruga, putem medija i/ili na način koji je posebno određen zasebno za svaki projekt.

 

- suradnja sa srodnim udrugama, muzejima i sličnim institucijama čije je djelovanje vezano za povijest (vojna povijest, militarija i sl.), umjetnost (primijenjena umjetnost, dizajn, ilustracija, fotografija i sl.), tehnička kultura (maketarstvo i sl.) i dr.

 

 

Udruga Signum laudis.pdf (115 MB)

 

 

Gore