Hrvatski barjak
British Flag
 
 

“Oluja u minijaturi”

 

Izložba diorama, vinjeta i maketa na temu Domovinskog rata

 

 

Katalog izložbe

   

 

 

 

 

 

 

Gore